Tack för att ni finns med på vän listan. Vi behöver er verkligen. Tidigare Storforum har gett oss goda råd och värdefulla synpunkter. Tyvärr är tiden lite knapp men vi hoppas att så många som möjligt kan närvara den 27/2 kl 13.00 Hotell Livin Järnvägsgatan 22 Örebro

Ur programmet.
Ansökan till SMR som är en väg att söka bidrag från SIDA.
Rapporter från de senaste resorna.
Planer inför framtiden.

Börje Erdtman och Per Olof Allerth