Välgörenhetsprojekt vatten

Ankarstiftelsens vattenprojekt ska förse alla byar längs Amazonas floden från Leticia mot Puerto Narino ( ca 13 mil), med tjänligt dricksvatten.

VATTEN VÅRT VIKTIGASTE LIVSMEDEL

Barnen i byn i Amazonas hade ständiga problem med diarréer. När Anna Maria fick hjälp av Ankarstiftelsen att bygga en sandrening med långsamfilter förändrades allt. Hon instruerade alla kvinnor i byn göra likadant. Nu minskade magsjukdomarna med 92%. Om denna kunskap fick spridning i världen skull FN skriva om rubriken. 5 000 BARN DÖR VARJE DAG AV SMUTSIGT VATTEN.

Metoden att rena vatten med sand är känd i Sverige sedan 150 år och används i svenska reningsverk.
Metoden att rena i små kärl blev känd tack vare examensprovet som Sara och Katarina från KTH gjorde för tio år sedan.
Enklaste sättet att rädda 1 825 000 barn varje år är att sprida kunskapet.

Ankarstiftelsen förmedlar varje år 9 000 000 kr och nästan allt sker på ideell basis. Det mesta går till det krigsdrabbade Colombia.


Ankarstiftelsens hjälparbete med vatten

2005 Den första vattenreningsanläggningen ( anpassad för en by) byggs av två studenter Sara Andersson och Katarina Erlandsson från Skövdes högskola.
Varje år sedan 2010 gör den svenska vattengruppen minst en uppföljningsresa från Sverige för att inspektera sandfilter i alla byar där de har installerats.
2017 genomfördes en helt separat volontärsresa på tema vatten med 12 deltagare. Då genofördes den årliga inspektionen på alla anläggningar från den svenska vattengruppen samt installation av 56 sandfilter i byn Vista Allegre på den Peruanska sidan av Amazonasfloden.
Läs mer om tidigare arbeten här

Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige.
Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien. (läs mer om oss här)