Gröna Sidan


I Medellin finns basen för fotbollsprojekten. Ankarstiftelsen stödjer Fotbollsunionen och det egna projektet Gröna Sidan. Dessa två organisationer arbetar väldigt tätt tillsammans även om lönerna kommer från olika håll. Utan Fotbollsunionen hade Ankarstiftelsens projekt Gröna Sidan aldrig varit där det är idag. Man arbetar efter samma koncept. Det som skiljer de båda organisationerna åt är att Gröna Sidan vänder sej till farligare områden och att Gröna Sidan också har en ”dold agenda”.

Gröna sidan har över 20 grupper och några deltidsgrupper. Fotbollsunionen är en amerikansk/holländsk organisation som hade startat fotbollsprojekt redan tidigare. Ankarstiftelsen stödjer dem med tre tränare i Fotbollsunionen. Målsättningen med Gröna Sidans arbete är att bedriva fotbollsskolor med en specialagenda:

 • Bli duktiga fotbollsspelare
 • Förmå dem att fullfölja skolan
 • Förhindra rekrytering till barnsoldater inom gerillan
 • Förhindra rekrytering till prostitution
 • Avväpning av barn
 • Förhindra att de engageras till grov brottslighet, t.ex mord och kidnappning
 • Förhindra att de engageras i drogverksamhet

Fotbollsteamen finns i Medellin, Bogota, och i Anori. Det finns förfrågningar även från andra städer, men det saknas sponsorer för detta. Ett team består av en fotbollstränare och en assisterande tränare. Deras uppgift är:

 • Fotbollsträning
 • Hembesök för att utöva social press på både barn och familjen
 • Hjälpa till att introducera barnen i skolan. Eventuellt köpa kläder och material.
 • Vara fadder för barnen.

Ankarstiftelsens målsättning är att ha 30-50 fotbollsteam inom några år. Det är ett väldigt tryck i Medellin att starta grupper i de destruktiva områdena.

Den senaste kvartalsrapporten finns att läsa här (på engelska): Quarterly report Gröna Sidan 2017

Reportage från Kanal 10 om Ankarstiftelsens arbete i Colombia.

Det vinnande valet – en kortfilm om ungdomar, våld och fotboll i Medellin


Camilo är en ung kille i Medellin som drömmer om en framtid som fotbollsspelare. Men hans bror har andra planer för honom.En film av svenska Ankarstiftelsen om kristna fotbollsskolor i Medellin.