Styrelsemedlemmar och medarbetare

Styrelsen

Börje Erdtman

Börje Erdtman

Ordförande, grundare och informatör

borje.erdtman@ankarstiftelsen.se

Anders Hagström

Anders Hagström

Vice Ordförande

anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se

Jan Segerberg

Jan Segerberg

Styrelsen

jan.segerberg@ankarstiftelsen.se

Ingrid Brauer

Ingrid Brauer

Ekonomi, Vatten, Hemsidan

ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se

Bertil Larsson

Bertil Larsson

Styrelsen, översättare, kontaktperson södra Colombia

Eva Johnsson

Eva Johnsson

Styrelsen

eva.johnsson@ankarstiftelsen.se

 Lennart Svensson

Lennart Svensson

Styrelsen, översättare, kontaktperson Medellin och norra Colombia

lennart.svensson@ankarstiftelsen.se

 Bengt Albertson

Bengt Albertson

Styrelsen

bengt.albertson@ankarstiftelsen.se

PR, Admin, och Nyhetsbrev

P-O Allerth

P-O Allerth

Projektledare

per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se

Mats Carlson

Mats Carlson

Tackbrev

mats.carlson@ankarstiftelsen.se

Daniel Kindbom

Daniel Kindbom

Informatör

daniel.kindbom@ankarstiftelsen.se

Kenth Andersson

Kenth Andersson

Nyhetsbrev

ankarbladet@ankarstiftelsen.se

Christoffer Tivander

Christoffer Tivander

IT-administratör

web@ankarstiftelsen.se

Olof Mellenthin

Olof Mellenthin

CRM

olof.mellenthin@ankarstiftelsen.se

Janne Waxin

Janne Waxin

PR gruppen

janne.waxin@ankarstiftelsen.se

Gustav Magnusson

Gustav Magnusson

PR gruppen / Nyhetsbrev

gustav.magnuson@ankarstiftelsen.se

Fadderbarnsansvariga

Annelis Erdtman

Annelis Erdtman

Santa Rosa, Brasilien

annelis.erdtman@ankarstiftelsen.se

Josef Ahlgren

Josef Ahlgren

Projektet Para mi Barrio, Medellin

josef.ahlgren@ankarstiftelsen.se

Marie Allerth

Marie Allerth

Santa Rosa, Brasilien

marie.allerth@ankarstiftelsen.se

Caroline Söderlund

Caroline Söderlund

Leticia / Amazonas

amazonasbarnen@ankarstiftelsen.se

Maria Nyberg

Maria Nyberg

Medellin

fadderbarn@ankarstiftelsen.se

Kontaktperson per projekt

Leticia Castillo Lövkvist

Leticia Castillo Lövkvist

Högskola / Stipendium

leticia.lovkvist@ankarstiftelsen.se

Sven Mellenthin

Sven Mellenthin

Fotboll

sven.mellenthin@ankarstiftelsen.se

Mats Björling

Mats Björling

Fotboll

mats.bjorling@ankarstiftelsen.se

Lotta Bergholm

Lotta Bergholm

Butiksföreståndare Livlinan Second-hand i Örebro

info@livlinansecondhand.se

Anita & Bengt Albertson

Anita & Bengt Albertson

Reseledare, Bygg-gruppen

anita.albertston@ankarstiftelsen.se, bengt.albertson@ankarstiftelsen.se

Thomas & Lotta Erdtman

Thomas & Lotta Erdtman

Ankla Center / Skaparverkstan

lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se
thomas.erdtman@ankarstiftelsen.se