Se ett hushållsfilter på plats i ett kök i indianbyn Vista Allegre.

Annika Östman, volontär i vattenprojektet demonstrerar.