Du kan stödja

Behov just nu

Fotbollsprojekt Gomspaltsprogram Studiehjälp Nya vattenreningsanläggningar

Klicka här för att läsa mer om de behov som finns nu!

Ge en gåva direkt

• Plusgiro 90 14 01-0
• Bankgiro 901-4010
• Stöd oss via SMS. 100 Kr per SMS:
o Skriv Ankaret Gåva till nummer 72970
o Skriv Ankaret Vatten till nummer 72970
o Skriv Ankaret Barn till nummer 72970
• Vill du stödja oss på annat sätt? Kontakta oss via vårt anmälningsformulär.

Bli månadsgivare

Stöd vårt arbete med en månadsgåva om du vill vara med och bidra ekonomiskt. Du kan välja en allmän insats, som då går till de områden som nu bäst behöver det, eller så väljer du det område som du vill stödja. Du väljer summan själv.Din gåva går helt oavkortat till ändamålet om du väljer ett område. Vi har historiskt haft omkostnader på ca 1-2 % av vår omsättning, så det är ingen risk att gåvan används för ”administration” eftersom Ankarstiftelsens arbete nästan helt görs av frivilliga personer. För att bli månadsgivare, fyll i vårt anmälningsformulär.

Bli understödjare

Vi behöver understödjare inom följande områden:

Fotbollstränare: Våra fotbollskolor består av ett team på 2-3 personer. Varje team medlem kostar 2500 kr /månad och vi behöver helst ett åtagande för minst ett år, för att fotbollsteamet ska hinna etablera sej. Det blir hela 30.000 SEK per år för en teammedlem. Kanske kan du ta initiativ till ett stödjarteam här i Sverige som var och tar på sej en mindre summa? Ni kan få information direkt från teamet och ha uppföljarkvällar på hemmaplan?

Vattenrening: I första hand borrar vi brunnar. Det kostar mellan 10.000-15.000 SEK. I andra hand renar vi vatten med hjälp av enkla små vattenreningsanläggningar. Den mest kostnadseffektiva anläggningen är den som byggs gemensam för hela byn, men ibland lämpar det sej bättre med en ännu mindre anläggning för hemmabruk. Material och uppsättningskostnad för en byanläggning som förser en by på 40-50 hushåll är ca 20.000 SEK. En hushållsanläggning kostar 2000 SEK.

Fängelsearbetare och socialarbetare: 2500 SEK per månad.

Stipendiat: Vi får regelbundet förfrågningar från de barnhem vi har kontakt med om studiestöd för de barn som vill studera vidare. Vi kan endast säga ja till dessa ansökningar om vi har en sponsor. Stipendiatkostnaden per månad brukar vara 500 SEK för bussresor och böcker. I vissa fall tillkommer universtitetskostnaden som kan tex vara 6000 SEK per termin. Detta anpassas efter respektive individbehov och vad sponsorn kan ge.

Barnledare: 1000-2500 SEK per månad. Vi har ibland extra barnledare som hjälper till vid volontärsresor ( tex leker med barnen i en by så att de inte springer omkring vid skolbyggen).
Hälso- och sjukvårdsprojekt: Ett par gånger per år anordnas hälso och sjukvårdsprojekt då barn och vuxna erbjuds enklare hälsovård eller sjukvård, eller tandvård. Här är det bara pengar som saknas. Ju mer vi får in desto mer hälso- och sjukvårdsinsatser kan vi planera.

Bli fadder

Ett månadsbidrag på 100-200 SEK betyder så otroligt mycket för de familjer som har låg eller ingen inkomst alls. Ibland betyder det skillnaden på om de kan gå i skola överhuvudtaget då det krävs skoluniformer i dessa länder. Uniformerna är dyra och barn växer ju som bekant ur sina kläder alldeles för ofta.

Vi har fadderverksamhet på flera håll i Brasilien och Colombia. Som fadder finns två möjligheter. Antingen stödjer du ett individuellt barn eller också ett barn i en indianby.
Individuellt barn: Det skänkta beloppet på 100-200 SEK ( vi rekommenderar 200 SEK), går oavkortat till det individuella barnet. Ett fadderbrev skickas till dej som givare 1-2 gånger per år där du får ett foto samt lite information om läget för barnet. Den fadderbarnsansvarige i Sverige ser till att informationen kommer fram till dej som fadder.

Barn från indianby. Det skänkta beloppet på 100-200 SEK går oavkortat till en gemensam kassa för alla barn i byn. T.ex. kan pengarna användas till att ge färskt bröd till barnen i skolan, eller till skolmaterial eller skoluniformer. Byns föräldrar bestämmer tillsammans vad pengarna ska användas till. En gång i halvåret tas foton och ett brev skrivs av föräldrarna till sponsorn. De samlas upp och skickas gemensamt till Sverige där informationen vidare sprids till sponsorerna.

Bidrag till näringsverksamhet för kvinnor

Detta är något vi vill satsa mera på, då vi har nått så goda resultat. Bidraget är öppet för kvinnor som har en man i fängelset eller som själv suttit i fängelse. Syftet är att ge starthjälp för nya småföretag, typ sömnad, restaurang eller affär.
Sponsra en kvinna med ett bidrag för näringsverksamhet: 3.000 SEK per kvinna. Ibland har man fått förnyade bidrag om det sköttes bra första gången och då kan beloppet gå upp till 10.000 SEK.

Högtidsgåva, testamente eller minnesgåva

Vi är otroligt tacksamma för alla gåvor som skänks vid högtider, tex 50-årskalas, 60-årskalas,… 100-årskalas! Dessa gåvor ger oss extra möjlighet att täcka de nya behov som hela tiden kommer upp. Minnesgåva är en annan möjlighet att till minnet av en bortgången anhörig eller vän samla en minnesgåva, som förmedlas till Ankarstiftelsens arbete.

Du kan också testamentera medel till Ankarstiftelsens arbete. Du kan låta din sista vilja leva vidare, genom att skriva ett testamente där du bestämmer hur dina tillgångar ska fördelas. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Ankarstiftelsen.