Nyhetsbrev från Eniths barnhem i Medellin

Här kommer ett nyhetsbrev från Eniths barnhem i Medellin. Kära fadderföräldrar, Stort tack för ert trofasta stöd till oss i Ankarstiftelsens fadderbarnsgrupp MBG! Här kommer hälsningar och nyheter från oss på Ungdom Med Uppgifts (UMU) pojk- och flickhem i Medellín,...

Alison från La Aljaba

La Aljaba är ett barnhem som vi stöder i Leticia/Amazonas i södra Colombia. Här kan ni läsa på engelska/spanska om en av de första barnen som kom till barnhemmet. Nu bor hon i USA och hela hennes liv blev förvandlad tack vare barnhemmet. Vill ni ge ett stöd, öronmärk...

Barnhemmet i Santa Marta

  Tack, ni har gjort skillnad! Det var ganska nervösa barn som inför det nya läsåret i februari började på en ny skola. Efter att skolan som drivits på barnhemmet i många år fått stänga, av ekonomiska skäl, beslutades att barnen skulle gå i en stor, kommunal...